2 Krønikebok 9:25

2 Krønikebok 9:25 NB

Salomo hadde fire tusen stallrom for hester og stridsvogner og tolv tusen hestfolk. Noen av dem la han i vognbyene, noen hos seg selv i Jerusalem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del