2 Krønikebok 9:22

2 Krønikebok 9:22 NB

Kong Salomo ble større enn alle jordens konger i rikdom og visdom.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del