2 Krønikebok 9:2

2 Krønikebok 9:2 NB

Men Salomo svarte på alle gåtene hennes. Det var ikke ett ord av det hun sa, som var skjult for Salomo, så han ikke kunne svare på det.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del