2 Krønikebok 9:19

2 Krønikebok 9:19 NB

Tolv løver sto det der - en på hver side av de seks trinnene. Noe slikt har aldri vært laget i noe annet kongerike.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del