2 Krønikebok 9:16

2 Krønikebok 9:16 NB

og tre hundre små skjold av hamret gull - til hvert av disse skjoldene gikk det med tre hundre sekel gull - og kongen satte dem i Libanon-skoghuset.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del