2 Krønikebok 9:15

2 Krønikebok 9:15 NB

Kong Salomo laget to hundre store skjold av hamret gull - det gikk seks hundre sekel hamret gull med til hvert skjold
NB: Norsk Bibel 88/07
Del