2 Krønikebok 9:14

2 Krønikebok 9:14 NB

i tillegg til det som kom inn fra kjøpmennene og de reisende handelsmennene. Også alle kongene i Arabia og stattholderne i landet leverte gull og sølv til Salomo.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del