2 Krønikebok 9:13

2 Krønikebok 9:13 NB

Vekten av det gullet som i ett år kom inn til Salomo, var seks hundre og sekstiseks talenter
NB: Norsk Bibel 88/07
Del