2 Krønikebok 9:11

2 Krønikebok 9:11 NB

Av sandeltreet lot kongen lage trapper til Herrens hus og til kongens hus, og sitarer og harper for sangerne. Aldri før hadde noe lignende vært å se i Juda land.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del