2 Krønikebok 9:10

2 Krønikebok 9:10 NB

Men også Hirams folk og Salomos folk som hentet gull fra Ofir, hadde ført sandeltre og edelsteiner med derfra.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del