2 Krønikebok 8:8

2 Krønikebok 8:8 NB

alle de etterkommere av disse folk som var blitt igjen i landet, fordi Israels barn ikke hadde utryddet dem - dem tok Salomo til å gjøre pliktarbeid. Og slik har det vært til denne dag.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del