2 Krønikebok 8:7

2 Krønikebok 8:7 NB

Alle som var blitt tilbake av hetittene, amorittene, ferisittene, hevittene og jebusittene, folk som ikke hørte til Israel
NB: Norsk Bibel 88/07
Del