2 Krønikebok 8:6

2 Krønikebok 8:6 NB

Han bygde også Ba’alat og alle de forrådsbyene han hadde, og alle byene for stridsvognene og byene for hestfolket og alt det andre som han hadde lyst til å bygge, både i Jerusalem og på Libanon og i hele det landet han rådde over.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del