2 Krønikebok 8:5

2 Krønikebok 8:5 NB

Likeså bygde han opp Øvre Bet-Horon og Nedre Bet-Horon og gjorde dem til befestede byer med murer, dobbelte porter og bommer.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del