2 Krønikebok 8:4

2 Krønikebok 8:4 NB

Han bygde også opp Tadmor i ørkenen og alle de forrådsbyene han bygde i Hamat.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del