2 Krønikebok 8:2

2 Krønikebok 8:2 NB

bygde han opp de byene som Hiram hadde gitt Salomo, og lot Israels barn bosette seg i dem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del