2 Krønikebok 8:18

2 Krønikebok 8:18 NB

Og Hiram sendte folk til ham med skip og sjøvant mannskap. De for sammen med Salomos folk til Ofir og hentet derfra fire hundre og femti talenter gull og førte det hjem til kong Salomo.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del