2 Krønikebok 8:17

2 Krønikebok 8:17 NB

Ved den tid dro Salomo til Esjon-Geber og til Eilat ved kysten av Edoms land.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del