2 Krønikebok 8:16

2 Krønikebok 8:16 NB

Så var da hele Salomos verk utført, fra den dagen grunnvollen ble lagt til Herrens hus, til det var fullendt. Herrens hus sto ferdig.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del