2 Krønikebok 8:15

2 Krønikebok 8:15 NB

Verken når det gjaldt skattkamrene eller i noen annen sak, vek de av fra det som kongen hadde befalt prestene og levittene.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del