2 Krønikebok 8:13

2 Krønikebok 8:13 NB

Han ofret hver dag de offer som var foreskrevet av Moses for den dagen, på sabbatene og nymånedagene og høytidene tre ganger om året - på de usyrede brøds fest og på ukenes fest og på løvhyttenes fest.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del