2 Krønikebok 8:11

2 Krønikebok 8:11 NB

Salomo førte faraos datter fra Davids by inn i det huset han hadde bygd for henne. Han sa: Det skal ikke bo noen kvinne i Davids, Israels konges hus. Det er hellig, fordi Herrens ark er kommet dit.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del