2 Krønikebok 8:10

2 Krønikebok 8:10 NB

Kong Salomos arbeidsformenn var to hundre og femti i tallet. De hadde tilsyn med folkene.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del