2 Krønikebok 8:1

2 Krønikebok 8:1 NB

Da nå de tjue år var gått som Salomo hadde brukt for å bygge Herrens hus og sitt eget hus
NB: Norsk Bibel 88/07
Del