2 Krønikebok 7:8

2 Krønikebok 7:8 NB

I sju dager feiret Salomo den gang festen, og hele Israel med ham. En stor mengde folk var kommet sammen like fra Hamat-veien og til Egypter-bekken.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del