2 Krønikebok 7:7

2 Krønikebok 7:7 NB

Og Salomo helliget den midterste del av forgården som var foran Herrens hus. Der ofret han brennofrene og fettstykkene av fredsofrene, fordi kobberalteret som Salomo hadde laget, ikke kunne romme brennofferet og matofferet og fettstykkene.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del