2 Krønikebok 7:5

2 Krønikebok 7:5 NB

Tjueto tusen stykker storfe og ett hundre og tjue tusen stykker småfe var det slaktoffer som kong Salomo bar fram. Slik var det kongen og alt folket innviet Guds hus.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del