2 Krønikebok 7:3

2 Krønikebok 7:3 NB

Alle Israels barn så hvordan ilden falt, og Herrens herlighet kom over huset. Da kastet de seg ned på gulvet med ansiktet mot jorden, og tilba og lovet Herren, fordi han er god, og hans miskunnhet varer til evig tid.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del