2 Krønikebok 7:20

2 Krønikebok 7:20 NB

så vil jeg rykke dem opp av mitt land, som jeg har gitt dem. Og dette huset som jeg har helliget for mitt navn, vil jeg kaste bort fra mitt åsyn og gjøre det til et ordspråk og til en spott blant alle folk.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del