2 Krønikebok 7:2

2 Krønikebok 7:2 NB

Og prestene kunne ikke gå inn i Herrens hus, for Herrens herlighet fylte Herrens hus.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del