2 Krønikebok 7:18

2 Krønikebok 7:18 NB

så vil jeg trygge din kongetrone etter den pakten som jeg sluttet med din far David, da jeg sa: Det skal aldri mangle en mann av din ætt til å råde over Israel.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del