2 Krønikebok 7:15

2 Krønikebok 7:15 NB

Nå skal mine øyne være opplatt og mine ører merke seg den bønn som stiger opp fra dette stedet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 2 Krønikebok 7:15