2 Krønikebok 7:11

2 Krønikebok 7:11 NB

Salomo var nå ferdig med å bygge Herrens hus og kongens hus. Alt det han hadde hatt i sinne å gjøre i Herrens hus og i sitt eget hus, hadde han godt og vel fullført.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del