2 Krønikebok 7:10

2 Krønikebok 7:10 NB

På den tjuetredje dagen i den sjuende måneden lot han folket fare hjem igjen, glade og vel til mote over det gode Herren hadde gjort mot David og Salomo og mot sitt folk Israel.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del