2 Krønikebok 7:1

2 Krønikebok 7:1 NB

Da Salomo hadde endt sin bønn, falt det ild ned fra himmelen og fortærte brennofferet og slaktofrene, og Herrens herlighet fylte huset.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del