2 Krønikebok 30:5

2 Krønikebok 30:5 NB

Derfor besluttet de å rope ut i hele Israel, fra Be’er-Sjeba til Dan, at folk skulle komme og holde påske for Herren, Israels Gud, i Jerusalem. For de hadde ikke holdt den i samlet flokk, slik som det er foreskrevet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del