2 Krønikebok 30:4

2 Krønikebok 30:4 NB

Kongen og hele menigheten syntes det var rett.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del