2 Krønikebok 30:3

2 Krønikebok 30:3 NB

For de kunne ikke holde den med det samme, fordi det ennå ikke var prester nok som hadde helliget seg, og folket var ikke samlet i Jerusalem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del