2 Krønikebok 30:27

2 Krønikebok 30:27 NB

Og de levittiske prestene sto opp og velsignet folket. Deres røst ble hørt, og deres bønn nådde til himmelen, hans hellige bolig.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del