2 Krønikebok 30:25

2 Krønikebok 30:25 NB

Hele Judas menighet gledet seg, og prestene og levittene og alle de som var kommet sammen fra Israel, og de fremmede som var kommet fra Israels land eller bodde i Juda.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del