2 Krønikebok 30:23

2 Krønikebok 30:23 NB

Hele menigheten kom overens om å holde høytid i sju dager til. Så holdt de høytid med glede i de sju dagene.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del