2 Krønikebok 30:22

2 Krønikebok 30:22 NB

Hiskia talte vennlig til alle de levittene som hadde vist seg særlig dyktige i Herrens tjeneste. De åt høytidsofferet i sju dager og ofret fredsoffer og lovet Herren, sine fedres Gud.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del