2 Krønikebok 30:21

2 Krønikebok 30:21 NB

Slik holdt de av Israels barn som var til stede i Jerusalem, de usyrede brøds høytid i sju dager med stor glede. Prestene og levittene lovet Herren dag for dag med instrumenter som priste Herrens makt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del