2 Krønikebok 30:2

2 Krønikebok 30:2 NB

Kongen og høvdingene hans og hele menigheten i Jerusalem holdt råd om å holde påske i den andre måneden.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del