2 Krønikebok 30:19

2 Krønikebok 30:19 NB

hver den som har vendt seg av hele sitt hjerte til å søke Gud Herren, sine fedres Gud, selv om han ikke er ren slik som helligdommen krever det.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del