2 Krønikebok 30:18

2 Krønikebok 30:18 NB

For en mengde av folket, mange fra Efra’im og Manasse, Issakar og Sebulon, hadde ikke renset seg, men åt påskelammet uten å akte på det som var foreskrevet. Men Hiskia ba for dem og sa: Herren, som er god, vil tilgi
NB: Norsk Bibel 88/07
Del