2 Krønikebok 30:16

2 Krønikebok 30:16 NB

De stilte seg på sin plass, som det var foreskrevet dem, etter Guds mann Mose lov. Og prestene stenket blodet som levittene rakte dem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del