2 Krønikebok 30:15

2 Krønikebok 30:15 NB

Så slaktet de påskelammet på den fjortende dagen i den andre måneden. Prestene og levittene ble gjort til skamme, så de helliget seg og førte fram brennoffer til Herrens hus.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del