2 Krønikebok 30:14

2 Krønikebok 30:14 NB

Først fikk de bort de altrene som fantes i Jerusalem. Også alle røkelseskarene tok de bort og kastet dem i Kedron-bekken.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del