2 Krønikebok 30:13

2 Krønikebok 30:13 NB

Mye folk samlet seg i Jerusalem for å holde de usyrede brøds høytid i den andre måneden - det ble en meget stor forsamling.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del